โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เสมอมา ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นวรรณะใดๆ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่ายกายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมข่าวโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

...

ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

...

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

...

คณะกรรมการสมัยที่ 13

...

รายนามบริจาคเงินให้กับ รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ

...

พิธีนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม

...

ประวัติศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"

...

ศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"

...

สนับสนุนและช่วยเหลือ องค์กรการกุศลอื่นๆ

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

...

มอบของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด

...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน