โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เสมอมา ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นวรรณะใดๆ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่ายกายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมข่าวโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

...

ผู้ก่อตั้งและผู้อุปถัมภ์ รพ.เทียนฟ้า

...

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

...

คณะกรรมการสมัยที่ 13

...

รายนามบริจาคเงินให้กับ รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ

...

เทศกาลประจำปีของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

...

โครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"

...

สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์