โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2446 โดยคหบดีชาวจีนโพ้นทะเลจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจีนท้องถิ่นในประเทศไทย 5 กลุ่ม (แต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ) ได้แก่ นายเหล่ากี่ปิง (พระยาภักดี-ภัทรากร), นายโง้วเหมียวง้วน (ล่ำซำ), นายกอฮุยเจี๊ยะ (หลวงภักดีภูวนาท), นายเหล่าชงเมี่ยง (พระเจริญราชธน), นายเตียเกี้ยงซำ (พระโสภณเพชรรัตน์) และนายเฮ้งเฮ่งจิว ร่วมกันอุทิศเงินพร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท จัดซื้อที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา บนที่ดินติดถนนเยาวราช จัดตั้งโรงพยาบาลจีนในนามแรกเริ่มว่า “โรงพยาบาลเทียนฮั้วอุยอี้” เพื่อตรวจรักษาและจ่ายยาจีนให้กับผู้ป่วยยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

...
...
...
...
...
...