เกี่ยวกับเรา

"ประวัติและการให้บริการด้านการรักษาของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ"
การให้บริการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

          โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เสมอมา ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นวรรณะใดๆ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่ายกายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


          ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 60 เตียง ประกอบด้วย ห้องพักเตียงผู้ป่วยทั่วไป และห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเหมาะสำหรับการพักฟื้นของผู้ป่วย เนื่องจากที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ห่างจากถนนใหญ่ ทำให้มีความเงียบสงบ ทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมถึงการพื้นฟูสมรรถภาพร่ายกายโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ซึ่งไม่มุ่งหวังเป็นการค้าหากำไร และไม่เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค สำหรับการให้บริการของแพทย์แผนปัจจุบัน มีดังนี้

     • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา ฝ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ, ต้อหิน
     • ให้บริการตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป, เบาหวาน, ความดัน, หัวใจ, โรคไต 
     • ให้บริการตรวจสุขภาพ, ตรวจเลือด เอ็กสเรย์ปอด, คลื่นหัวใจ ในราคาที่ประหยัด
     • โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จัดตั้งโครงการหน่วยไตเทียมอัจฉริยะ เพื่อการฟอกเลือดให้แก่ผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานจำนวน 12 เตียง ในราคาที่ประหยัด ครั้งละ 800 บาท (โดยการให้บริการฟอกเลือดให้แก่ผู้ป่วย จะต้องขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์)
     • ให้บริการแผนกกายภาพบำบัด ให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยรับบริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ วางแผน ดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด
     • การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนลุมพินี โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือด โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ให้บริการทุกเช้าวันอาทิตย์ 
     


          สำหรับเทียนฟ้ามูลนิธิคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้บริการทางการแพทย์ดังนี้

     • ตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาสมุนไพรจีนที่ปรุงสำเร็จให้กับผู้ป่วย โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
     • การให้บริการฝังเข็ม, ครอบแก้ว, อบไฟ, ทุยหนา (นวดแผนจีน) โดยเก็บค่าใช้จ่ายในราคาที่ประหยัด 
     

          เงินบริจาคจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและสมทบทุนช่วยเหลือการบริการรักษาผู้ป่วย การจัดซื้อค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ รวมไปถึงเป็นค่าใข้จ่ายเพื่อร่วมมือหรือสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการช่วยเหลือปวงชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งปวงเป็นครั้งคราว อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

          โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 784 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

Timeline About Us

 • 19 กันยายน 2448

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

  ทรงเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

 • 17 พฤศจิกายน 2474

  เป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไท ลำดับที่ 1/1

  โดยศาลาว่าการนครบาล ออกหนังสืออนุญาติ

 • พ.ศ. 2500 - 2501

  เปิดให้บริการแผนกแพทย์แผนปัจจุบัน

  เปิดบริการห้องแล็ปและห้องเอ็กซเรย์

 • 20 เมษายน 2503

  อัญเชิญพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม)

  อายุมากกว่า 1000 ปี ประกอบพิธีอัญเชิญประทับในเก๋งประดิษฐาน

 • 9 กุมภาพันธ์ 2548

  เปิดให้บริการแผนกแพทย์แผนปัจจุบัน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดพิธี

 • 8 กุมภาพันธ์ 2559

  เปิดอาคารหน่วยไตเทียมอัจฉริยะ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดพิธี