กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

       เนื่องจากทั่วโลกเกิดโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และได้ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจึงได้สนับสนุนภาครัฐให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนในโครงการ "หมอพร้อม" ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 โดยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา วันละ 160 คน รวมทั้งได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถึง 2 ครั้ง รวมจำนวน 24,400 โดส เพื่อให้บริการแก่ครอบครัวของคณะกรรมการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 12,200 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. - 27 ต.ค. 2564 โดยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันละ 450 คน รวมสองโครงการให้บริการฉีดวัคซีนประมาณวันละ 610 คน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม