มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ.2565

       ในทุกๆปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดพิธีทำบุญงานเทศกาลทิ้งกระจาด ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาที่ปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่น เป็นพิธีเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณล่วงลับที่ไร้ญาติให้ไปสู่สุคติภพ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 22-23 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ตรงกับวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 19-20 สิงหาคม 2565 รวม 2 วัน

       หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จ ทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จะนำข้าวสารอาหารแห้ง และของอุปโภคบริโภค ไปบริจาคยังวัด บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และโรงเรียนต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนต่อไป รวมทั้งสิ้น 36 องค์กร

...

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 จัดพิธีทำบุญทิ้งกระจาดเพื่ออุทิศบุญกุศล แก่ดวงวิญญาณล่วงลับที่ไร้ญาติให้ไปสู่สุคติภพ โดยมีคณะกรรมการ และพนักงานเข้าร่วมพิธิ

...

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 จัดพิธีทำบุญทิ้งกระจาดเพื่ออุทิศบุญกุศล แก่ดวงวิญญาณล่วงลับที่ไร้ญาติให้ไปสู่สุคติภพ โดยมีคณะกรรมการ และพนักงานเข้าร่วมพิธี

...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พนักงานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ และของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปบริจาคในสถานที่ต่างๆ

...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พนักงานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ และของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปบริจาคในสถานที่ต่างๆ

...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 2,500 กิโลกรัม และน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ ให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป

...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 2,500 กิโลกรัม และน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ ให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป

...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรีและสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีต่อไป

...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรีและสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีต่อไป

...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรีและสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีต่อไป

...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเทศกาลทิ้งกระจาด อาทิ ข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรีและสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีต่อไป