วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

...

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป

...

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป

...

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป

...

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป