โครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โดยการรักษาด้วยระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน ได้รับบริการที่ดีและปลอดภัย โดยให้บริการในราคาที่ประหยัด และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสมทบทุนจากคณะกรรมการและผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินก้อนนี้ เพื่อสนับสนุน ให้โครงการนี้สำเร็จและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคไต ให้ได้รับการรักษาที่ดี โดยให้บริการด้วยเครื่องไตเทียมแบบธรรมดา จำนวน 48 เครื่อง ใช้ระบบออนไลน์ประสิทธิภาพสูง 8 เครื่อง รวมทั้งหมด 56 ห้อง

โครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"