โครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์ ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โดยการรักษาด้วยระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน ได้รับบริการที่ดีและปลอดภัย โดยให้บริการในราคาที่ประหยัด และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสมทบทุนจากคณะกรรมการและผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินก้อนนี้ เพื่อสนับสนุน ให้โครงการนี้สำเร็จและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคไต ให้ได้รับการรักษาที่ดี

โครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"