ประวัติก่อตั้งศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"

       1.ในปี พ.ศ.2535 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้จัดซื้อที่ดินขนาด 25 ไร่ บริเวณถนน หทัยราษฎร์ ซอย 25 และ ซอย 27 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2554 ได้จัดซื้อที่ดินติดถนน หทัยราษฎร์ เพิ่มอีกราว 3 ไร่ เพื่อเชื่อมต่อที่ดินเดิมที่มีอยู่แล้วให้ติดถนนใหญ่และเป็นแปลงเดียวกันทำให้มีที่ดิน ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พร้อมทั้งดำเนินการรวมโฉลดที่ดินทั้งหมดให้เป็นโฉลดเดียวกัน

       2.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เปิดหน่วยไตเทียมอัจฉริยะขึ้นที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนเยาวราช ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 12 เตียง แก่ผู้ป่วยโรคไตที่มีสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์ฯ จะเก็บค่ารักษาในราคาย่อมเยา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดอาคารหน่วยไตเทียมอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

       3.เมื่อผู้ป่วยโรคไตมาใช้บริการมากขึ้นแต่สถานที่มีจำกัดโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จึงมีโครงการพัฒนาที่ดินมีนบุรีในระยะแรก ก่อสร้างศูนย์ไตเทียมแห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ซอย 25 และ ซอย 27 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำพิธีตั้งเสาเอกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

       4.ศูนย์ไตเทียมโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สาขามีนบุรีแห่งใหม่นี้ เป็นอาคารกระจกโปร่งใส 1 ชั้น รูปแบบสมัยใหม่ ขนาด 28X108 เมตร พื้นที่ใช้สอย 2,532 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 56 ห้อง ซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ไตเทียม ในปี พ.ศ.2562-2564

       5.ในวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่ออาคารว่า "เทียนฟ้าประชาการุณย์" และ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ชื่ออาคารด้วย ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" และอาคารหอพัก 2 หลัง ได้ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2564

พื้นที่ดินก่อนการก่อสร้างโครงการศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หทัยราษฎร์ ซอย 25 และ 27 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยไตเทียมอัจฉริยะที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 12 เตียง แก่ผู้ป่วยโรคไตที่มีสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จึงมีโครงการที่สร้างศูนย์ไตเทียมแห่งใหม่ขึ้น

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทำพิธีตั้งเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล

บรรยากาศในการก่อสร้างศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์"

โครงการสร้างศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" เปิดให้บริการช่วงเดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป