สนับสนุนและช่วยเหลือ องค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

       เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและสมทบทุนช่วยเหลือการบริการรักษาผู้ป่วย การจัดซื้อค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมมือหรือสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการช่วยเหลือปวงชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งปวงเป็นครั้งคราว อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุดให้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ โรงเรียนคลองเตยวิทยา

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ สภากาชาดไทย

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

...

โรงพยาบาลมอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน ผ่าน ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดเตรียมผ้านวมและมุ้งเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

...

ประธานกรรมการและคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบของบริจาคให้ผู้ยากไร้ เนื่องในเทศกาลทิ้งกระจาด