สนับสนุนและช่วยเหลือ องค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

       เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและสมทบทุนช่วยเหลือการบริการรักษาผู้ป่วย การจัดซื้อค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมมือหรือสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการช่วยเหลือปวงชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งปวงเป็นครั้งคราว อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

...

โรงพยาบาลมอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน ผ่าน ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

...

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดเตรียมผ้านวมและมุ้งเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

...

ประธานกรรมการและคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบของบริจาคให้ผู้ยากไร้ เนื่องในเทศกาลทิ้งกระจาด