ในทุกๆ ปี ทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจะมีการจัดงานพิธีนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ 1) วันรำลึกวันประสูติพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม จัดงานทุกวันที่ 18-19 เดือน 2 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือนมีนาคมโดยประมาณ 2) วันรำลึกพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมบรรลุธรรม จัดงานทุกวันที่ 18-19 เดือน 6 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยประมาณ ในงานนี้จะมีความพิเศษที่มีการจัดจำหน่ายโต๊ะจีนเจประมาณ 100 โต๊ะให้สาธุชนซื้อร่วมทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย 3) วันรำลึกพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมออกผนวช จัดงานทุกวันที่ 18-19 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมโดยประมาณ นอกจากนี้ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิยังมีเทศกาลทิ้งกระจาดประจำปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัมภเวสีและดวงวิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตร ตลอดจนทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ โดยจะจัดงานทุกวันที่ 22-23 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือนกันยายนโดยประมาณ

ประมวลภาพกิจกรรม

งานพิธีฉลองวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)

งานพิธีฉลองวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)

งานพิธีฉลองวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)

งานพิธีฉลองวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)

งานพิธีฉลองวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)