บริการรักษา

...
แมะ คือ อะไร

การจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย