บริการรักษา

...
ผิวหนัง

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่นแพ้ต่างๆ ตุ่มคันบริเวณผิวหนัง