บริการรักษา

...
ทุยหนา (นวดแผนจีน) คืออะไร

ใช้วิธีการรักษาแบบ การกด การคลึง การถู การบีบ การดีด หรือการคลึงไปตามจุดต่างๆ