บริการรักษา

...
หน่วยไตเทียมอัจฉริยะ

หน่วยไตเทียมอัจฉริยะ ให้บริการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วย