บริการรักษา

...
ฝังเข็ม คืออะไร

การฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของร่ายกาย