แมะ คือ อะไร

การจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย

การแมะ คืออะไร

การแมะ  หรือ การจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยของ แพทย์จีนโบราณที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่ง คือการใช้นิ้วมือทั้งสาม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) แตะลงบนชีพจรตรงบริเวณเส้นเลือดแดงใกล้ข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง โดยนิ้วกลางจะวางตรงบริเวณที่กระดูกข้อมือนูนขึ้นมา นิ้วชี้วางถัดจากนิ้วกลางไปทางปลายนิ้วผู้ป่วย นิ้วนางวางถัดจากนิ้วกลางไปทางต้นแขน สามนิ้ววางเรียงกัน การแมะ เป็นเพียง 1 ใน 4 ของวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนจีน ซึ่งก็คือ

  1. การดม
  2. การฟัง
  3. การถาม
  4. การแมะ

แพทย์จีนจะใช้ 4 วิธีนี้ควบคู่กันไปในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์
  • รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
  • รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อ

  • 02-2330955-6 ต่อ 216
  • 02-2372190-4 ต่อ 216