กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด ให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

กายภาพบำบัด

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้บริการแผนกกายภาพบำบัด ให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้รับบริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ วางแผน ดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด

ประโยชน์ของกายภาพบำบัด

วิชาชีพกายภาพบำบัด คือ วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟู ความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

การให้บริการรักษา

 • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
 • กายภาพบำบัดระบบประสาท
 • กายภาพบำบัดระบบหัวใจและปอด
 • กายภาพบำบัดระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

 • อัลตร้าซาวน์ Ultrasound
 • กระตุ้นไฟฟ้า Electrostimulation
 • กระตุ้นไฟฟ้า Interferential
 • กระตุ้นไฟฟ้า TENS
 • ดึงคอ CervicalTraction
 • ดึงหลัง PelvicTraction
 • แช่พาราฟิน Paraffin
 • ประคบเย็น Coldcompress
 • ประคบร้อน Hotfomentation
 • Mobilization
 • Activeexercise
 • ดัดองศาข้อ PassiveROM
 • เคาะปอดจัดท่าระบายเสมหะ Percussionandposturaldrainage

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
 • รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
 • รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อ

 • 02-2330955-6 ต่อ 340
 • 02-2372190-4 ต่อ 340

6 June 2019