ทันตกรรม

ทันตกรรม ให้บริการตรวจรักษา เพื่อดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของผู้ป่วย

ทันตกรรม

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้บริการแผนกทันตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของผู้ป่วย โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดี ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด

การให้บริการตรวจรักษา

 • ขูดหินปูน
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • จัดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • รักษารากฟัน
 • ถ่ายภาพรังสี (x-ray)
 • ครอบฟัน non precious
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบผิวฟินด้วยเซรามิก
 • รักษาโรคปริทันต์
 • รักษาฟันเทียมฐานพลาสติก
 • รักษาฟันเทียมโลหะ
 • รักษาฟันเทียมทั้งปาก
 • รักษารากฟันเทียม

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
 • เวลา 09.00 -12.00 น.

ติดต่อ

 • 02-2330955-6 ต่อ 335
 • 02-2372190-4 ต่อ 335