จักษุ

จักษุ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของดวงตาของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

แผนกจักษุวิทยา

แผนกจักษุวิทยา  พร้อมให้คำปรึกษา บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของดวงตา รักษาผู้ป่วยโรคตา ฝ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ, ต้อหิน โดยอายุรแพทย์ด้านจักษุวิทยา

การบริการทางการแพทย์

 • ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
 • ขยายม่านตา (Dilate)
 • ตัดไหม (sts.Off)
 • นำสิ่งแปลกปลอมออกจากตา (Remove FB)
 • นำหินปูนออกจากตา (Remove Lithiasis)
 • ถอนขนตา (Trichiasis)
 • วัดความยาวและความโค้งของลูกตา (K + IOL)
 • ล้างท่อน้ำตา(SAC)
 • ล้างตา (Eye Irrigate)
 • วัดลานสายตา (CTVF)
 • เจาะกุ้งยิง (I+C)
 • Laser ทุกชนิด
 • ขี้ติ่งเนื้อ (Excission)
 • ผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium)
 • ผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery)
 • ผ่าตัดเปลือกตา (Blepharoplasty)
 • เจาะซีสต์ Cysts ถุงน้ำ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
 • ขอใบรับรองแพทย์
 • *รับรองการตรวจโรคทางตา
 • *รับรองทดสอบตาบอดสี, รับรองประกัน,สมัครงาน

เวลาทำการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อ

 • 02-2330955-6 ต่อ 320
 • 02-2372190-4 ต่อ 320