โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่างๆ

ให้บริการการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งต่างๆ หรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

Check Up Program (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่างๆ)

การตรวจหาสารบ่งชี้ต่างๆ  เป็นการค้นหาโรคทั่วๆไป เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งต่างๆ หรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยการตรวจเช็ค พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ในราคาที่ประหยัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคร้าย

การให้บริการตรวจรักษาหาสารบ่งชี้

  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBs

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
  • เวลา 08.00 – 16.00 น.

ติดต่อ

  • 02-2330955-6 ต่อ 343
  • 02-2372190-4 ต่อ 343