รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ ร่วมสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไต

       วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นำโดย นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพและที่ปรึกษา ได้ไปร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งศูนย์ปลูกถ่ายไตดังกล่าว ทางโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างครบวงจร